BAŞKANIN MESAJI


Dernekler birer Sivil Toplum Kuruluşlarıdır.  Dernekçilik; en kısa ve öz olarak “Topluma   karılıksız hizmet etmek” demektir . Sorunları çok olan bir toplum olduğumuzu düşünürsek; dernek bu sorunlara bir parça olsun çözüm bulmada bir araçtır. Bir sivil-toplum kurluşu olan derneğimiz, topluma karşılıksız hizmet etme düşüncesiyle ve de Büyük Müsellim köyü sakinlerinin kültür değerlerini ortaya çıkarma, yaşatma ve de gelecek nesillere aktarma maksadıyla ilk olarak 2009 yılında resmi olarak kurulmuş ve faaliyetlerini günümüze kadar sürdürmeyi başarmıştır.      “Dernek siyasetle uğraşmaz.” Bu madde her derneğin tüzüğünde yeraldığı gibi bizim derneğimizin tüzüğünde de yer alır. Dernekler  siyasetin üstündedir; çünkü, her siyasi görüşten insanı içinde barındıran, toplumun tüm problemlerini tarafsız bir duruşla rahatlıkla görebilen ve yeri geldiğinde savunmasını yaparak çözüme giden kurumlardır dernekler. Bu yüzden tek bir siyasi görüşün taraftarıymış gibi durmak farklı görüşteki insanlara saygısızlık anlamını taşıyabileceği gibi, tarafsız olabilmeyi de, dernekçiliğin g e l i ş m e s i n i de engeller. Özellikle dernek y ö n e t i c i l e r i n i n kendi siyasi görüşlerini ön plana çıkarmaya çalışması; başta dernek tüzüğüne aykırıdır. Daha önemlisi fikirlere saygı, eleştirilere açık olabilmek, adalet ve dürüstlük gibi kavramlar zaten dernekçiliğin detemel ilkelerindendir. Bunun aksine olan davranışlar derneğe de dernekçiliğe ve sonunda topluma zarar verir.

Günümüzde örgütlü toplumun önemi her gün artmaktadır ve bu bize ekonomik ve sosyal olarak güç katmaktadır. Çevremize baktığımız zaman güçlü ve legal örgütlü yapıya sahip olan toplumların ayakta durduğunu  ve her koşulda bir yaptırım gücüne sahip olduklarını görüyoruz.    Dernek bize yıllardır görmediğimiz veya haberleşme imkanı olmadığımız dostlarımıza arkadaşlarımıza ulaşmada bir vesile olur. Nitekim her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz ve gelenekselleştirdiğimiz HIDIRELLEZ ŞENLİĞİMİZ, dostların, arkadaşların ve de uzaklardaki Büyük Müsellimlilerin doğdukları köylerinde buluşmalarına, hasret gidermelerine vesile olmuştur.     Toplum bireylerden oluşur ve hiç kimse toplumdan uzak tek başına yaşayamaz. Bu yüzden toplumu oluşturan bireylerin toplumsal sorunlara kayıtsız kalmaması ve tabi ki derneklere katılması, destek vermesi gerekir. Dernekleri benimsemek demek, kişinin içinde yaşadığı toplumun değişim sürecinde bir seyirci olmaktan çıkıp, toplumsal değişim olgusuna aktif katkıda bulunması ve bizzati rol alması demektir. Toplumsal başarıya hep birlikte katkıdabulunmak istiyorsak, öncelikle sosyal sorumluluk hislerini yüreklerimizde taşımamız gerekir. Sosyal sorumluluğun öneminden hepimiz bahsederiz ancak; söz konusu uygulamaya geldiğinde, ya zamanımız yoktur ya da benzer durumlarla mazeretlerimizin arkasına

saklanırız. Burda şunu ifade etmek istiyorum. Sosyal sorumluluk almadığımız sürece zamanla erozyonlara uğrayıp, yok olmaya sürüklenen toplum olmaktan kurtulamayacağımızdır.    Yüreklerinde bu sosyal sorumluluk hislerini taşıdığı ve de sorumluluk almayı hiç düşünmeden kabul eden bir avuç BÜYÜK MÜSELLİMLİ’NİN kurmuş olduğu bu derneğe sahip çıkılacağı ve tüm BÜYÜK MÜSELLİMLİLER’İN aynı duygu, düşünce ve sosyal sorumluluk bilinci taşıması ümidiyle…