Derneğimiz Hakkında

Büyük Müsellim Kültür ve Folklor Derneği, bizlere has ve özellikle kaybolmaya yüz tutmuş kültür değerlerimizi ortaya çıkarmak, tanıtmak, yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak, kütüphane oluşturmak, halkımıza özgü seminerler  düzenlemek, folklor ve müzik grupları kurmak amacıyla 2008 yılında fiilen kurulmuş olup, 2009 yılında da tüzüğü ilgili mahkeme tarafından onanarak resmi kimliğine bürünmüştür. 2008 yılından beridir de her yılın Mayıs ayının ilk pazarı Geleneksek Hıdırellez Etkinliğini gerçekleştirmektedir. O gün, uzaktaki Büyük Müsellimlilerle köyde yaşayan Büyük Müsellim Köylüleri buluşup eskileri yadetme fırsatı bulurlar. Aynı gün geleneksel HIDIRELLEZ PİLÂVI ve GÖLLE ikramları yapılır ve sonrasında köy meydanında KONSER ETKİNLİKLERİ düzenlenmektedir.
h1