Dernek Yönetim Kurulu

BÜYÜK MÜSELLİM KÖYÜ

KÜLTÜR ve FOLKLOR DERNEĞİ

 

            Derneğimizin 26 Aralık 2015 Cumartesi günü yapılan olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucunda yeni yönetim ve Denetim Kurulları aşağıdaki gibi şekillenmiştir.

YÖNETİM KURULU

Başkan           :           Vet. Hek. Cevat Abdurrahman               (6909531971)

Asbaşkan      :           Öğretmen Naim Kadir ( Kâzım)              (6946198446)

G. Sekreter   :           Dr. Ramadan Apturahman                      (6938170573)       

Kasadar         :          Ahmet Ali                                                      (6992297299)       

Üye                 :           Fehim Tahsin                                               (6947342062)

Üye                 :           Memet Erdal                                                (6944670539)

Üye                 :           Hüseyin Ahmet                                           (6973691136)

Yedek Üyeler: Amet Kenan, Mustafa Mustafa, Osman Ahmet