Nüfus ve Göç Bilgileri

Büyük Müsellim köyü, 1920 yılında 752 nüfusa sahiptir. Bugün ise yaklaşık 300 haneyle Susurköy belediyesinin en fazla nüfusa sahip köyüdür. Köydeki  nüfus 950 - 980 civarındadır. 1988 yılında köy ilkokulunda 87 öğrenci varken, tam 19 yıl sonra yani geçtiğimiz eğitim - öğretim yılında okulda 50 öğrenci eğitim görmüştür.

Batı Trakya Türkleri'nin siyasi ve ekonomik baskılarla karşı karşıya olduğu yıllarda köyümüzden Türkiye ve Almanya'ya ciddi anlamda göç olmuştur. Almanya ve Türkiye'ye yaklaşık olarak 100 hanenin göç ettiği tahmin ediliyor. Bunların 40'ı Almanya'da, diğerleri ise Türkiye'de yaşıyor. Büyük Müsellim bir yandan göç verirken, diğer yandan ise göç almıştır. Köyün kuzeyinde kalan Gürlek, Kirazlı, Koyundere gibi köylerden bazı aileler yıllar içinde Büyük Müsellim'e yerleşmiştir.