BÜYÜK MÜSELLİM KÖYÜ 3. HIDIRELLEZ ŞENLİĞİ (2 MAYIS 2010)