KÖYÜMÜZ KÜLTÜR ve FOLKLOR DERNEĞİ OLAĞAN GENEL KURULA GİDİYOR...

Köyümüz Kültür ve Folklor Derneği Yönetim Kurulu, bu akşam (19/11/2017 Pazar saat 19:00) yapmış oldukları toplantı neticesinde olağan genel kurula gitme kararı aldı.
Buna göre; yeni yönetim ve denetim kurullarını belirleme amacıyla 10 Aralık 2017 Pazar Günü saat 12:00 itibarıyla Dernek lokalinde Genel Kurul toplantısı ve seçimler yapılacaktır.
Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde, 17 Aralık 2017 Pazar günü aynı yer ve saatte toplantı ve seçim yapılarak, derneğimizin yeni yönetim ve denetim kurlulları belirlenecektir.
Üyelere ve köyümüz halkına önemle duyurulur.

sandık

DUYURU

 

 

Derneğimizin, yeni Yönetim ve Denetim Kurullarını belirlemek için olağan GENEL KURUL TOPLANTISI 10 Aralık 2017 Pazar günü saat 12:00 da dernek lokalinde gerçekleşecektir. Yeteri çoğunluk sağlanmadığı takdirde toplantı bir hafta sonra 17 Aralık 2017 Pazar günü aynı yer ve saatte yeter çoğunluğa bakılmaksızın seçim gerçekleşecektir.

 

Yönetim ve Denetim Kurullarına aday olan üyelerimiz, derneğimiz Genel Sekreteri Ramadan Apturahman’a kayıtlarını yaptırabilirler.

Tüm üyelerimize köyümüz halkına saygı ile duyurulur.

 

 

 

BÜYÜK MÜSELLİM KÜLTÜR ve FOLKLOR DERNEĞİ

YÖNETİM KURULU